RTRS

De Round Table on Responsible Soy (RTRS) is een initiatief van meerdere partijen, waaronder sojaproducenten, detailhandelaren en maatschappelijke organisaties, om duurzame sojaproductie en -handel op mondiaal niveau te bevorderen.

Neem contact met ons op

De op leden gebaseerde groep stelt een vrijwillig certificeringssysteem op basis van duurzame productienormen vast om de verantwoorde teelt, verwerking en gebruik van soja in wereldwijde markten te vergemakkelijken.

Doelstellingen van de RTRS

  • Bevorderen en faciliteren van verantwoorde productie, verwerking en handel in soja wereldwijd
  • Engage stakeholder dialogue and ensure decision-making by consensus
  • Bevorderen van sojaproductiemethoden die het milieu beschermen, sociaal verantwoord zijn en economisch levensvatbaar
  • Onderhouden en voortdurend verbeteren van de RTRS-productienorm

Wat is de RTRS-productienorm?

De RTRS-productienorm voor verantwoorde soja omvat vereisten die gericht zijn op het behoud van gebieden met een hoge natuurwaarde, de implementatie van goede landbouwpraktijken, eerlijke arbeidsomstandigheden en respect voor de rechten van grondeigenaren.

De norm is van toepassing op verschillende sectoren, zoals voedsel voor menselijke consumptie, diervoeder en biobrandstoffenproductie.

Voordelen van RTRS

Lid worden van RTRS betekent een actieve bijdrage en impact hebben op het streven om het perspectief op verantwoord zakendoen te veranderen. Soja kan niet buiten deze logica worden gelaten, daarom is het belangrijk om gezamenlijke beslissingen te nemen die de productie van sociaal verantwoorde, economisch haalbare en milieuvriendelijke soja mogelijk maken.

RTRS-gecertificeerd worden betekent solide relaties opbouwen met andere leden door een gemeenschappelijk doel te ondersteunen.

Wie heeft RTRS-certificering nodig?

RTRS-certificering kan worden verkregen door zowel kleine als grote sojaproducenten die voldoen aan de eisen van de RTRS-productienorm. Om kleinere producenten tegemoet te komen, zijn er procedures om groepscertificering mogelijk te maken om de kosten te verlagen. Andere organisaties die betrokken zijn bij de sojatoeleveringsketen komen in aanmerking voor ketenbeheercertificering, die kopers verzekert dat ze producten kopen die zijn geproduceerd volgens verantwoorde sojapraktijken.

Hoe word je RTRS-gecertificeerd?

FoodChain ID Certification biedt zowel RTRS-productie- als ketenbeheercertificering voor sojaproducenten en organisaties in de toeleveringsketen. Dit helpt aan de zakelijke behoeften en belangen van elke economische operator te voldoen.

Als je een organisatie bent die certificering zoekt, wordt twee weken voor je auditdatum een openbare consultatie geopend.

Stakeholders of partijen die direct worden beïnvloed door de operatie kunnen hun mening geven over kwesties met betrekking tot de certificering, zolang alle opmerkingen significant zijn voor de evaluatie.