Adviesdiensten voor FoodChain ID

Wereldwijde industrie-experts, klaar om uw bedrijf te helpen slagen

Voor veel voedings- en voedingssupplementenbedrijven vergt de complexiteit van productontwikkeling, personeelstraining en voortdurende naleving op een wereldwijde markt gespecialiseerde expertise.

DE UITDAGING? 1. Personeel voor gespecialiseerde kennis wanneer u die nodig hebt. 2. 2. Voortdurende opleiding van het personeel tijdens het runnen van een bedrijf.

Bij FoodChain ID leveren wij expertise van hoog niveau voor consulting en training op basis van uw bedrijfsbehoeften, budget en tijdschema.

Internationale marktdekking en nalevingsbeoordeling voor voedings- en voederingrediënten, technische hulpstoffen, kleurstoffen, cosmetische ingrediënten, ingrediënten voor voedingssupplementen, ondersteuning bij het indienen van GMO’s en regelgevende analyse van verontreinigende stoffen.

Hiaatanalyse voedselveiligheid, preventieve controles FSMA, interne audit voedselveiligheid, kwetsbaarheidsanalyse voedselfraude, cultuur voedselveiligheid

Toetsing van etiketten en claims aan de vereisten per land, risicoanalyse claimgebruik per markt. Productregistratie en technische service-ondersteuning.

Toetsing etiket aan nationale eisen, risicoanalyse claim gebruik door markt. Productregistratie en technische service-ondersteuning.

Internationale begeleiding bij duurzaamheidsvraagstukken met betrekking tot de voedingsindustrie. Ondersteuning bij certificering voor biologische producten van USDA en EU, Non-GMO, ProTerra en ProFarm.

Beoordeling van voedingsmiddelen, ingrediënten en identiteitsnormen. Voorbereiding van GRAS-kennisgevingen, nieuwe dieetingrediënten (NDI) en wereldwijde indieningen. Ondersteuning van wereldwijde innovatie van nieuwe producten binnen regelgevingskaders.

Analyse van de wetenschappelijke lacunes op voedingsgebied en aanbevelingen voor een strategie. Wereldwijde ondersteuning voor gezondheidsclaims voor voedingsmiddelen en voedingssupplementen. Opzet van een klinisch onderzoeksprotocol om EU-gezondheidsclaims of vergunningen voor nieuwe voedingsmiddelen te onderbouwen.

Beoordeling van levensmiddelenadditieven, zoals kleurstoffen, smaakstoffen, zoetstoffen en enzymen.

Evaluatie van voedselcontacten op basis van wettelijke vereisten en substraten. Kennisgevingen van contact met voedingsmiddelen (FCN’s) en gelijkaardige aanvragen voor markttoegang op wereldwijde basis.

Markttoetredingsbeoordelingen voor gevestigde en opkomende markten, inclusief risicobeoordelingen van ingrediënten en toetsing aan de regelgeving. Voorbereiding van premarket-aanvragen voor levensmiddelen, voederadditieven en voedselverwerkingshulpmiddelen op internationale markten.

Deskundige risicobeoordeling van de toeleveringsketen, ondersteund door HorizonScan™, het traceren van ingrediënten en leveranciers in de toeleveringsketen, en de gegevensbank over voedselfraude, die beoordelingen van opzettelijke fraude verschaft. Ook de beschikbaarheid van beheerde diensten ter ondersteuning van de gegevensverzameling.

Strategische begeleiding voor de wereldwijde goedkeuring en voortdurende naleving van de regelgeving voor chemicaliën, waaronder biociden, levensmiddelenadditieven, cosmetica-ingrediënten, pesticiden, kleding, bouwmaterialen, en de productie van medische en elektronische apparatuur. Sectoren zijn onder meer consumenten, voeding, verpakking, landbouw en industrie.