Fami-QS

Europese gedragscode voor bedrijven die toevoegingsmiddelen en voormengsels voor diervoeding produceren

Neem contact met ons op

Zorgen voor Kwaliteit in de Diervoederindustrie

De FAMI-QS norm vertegenwoordigt een Europese code van goede praktijken voor bedrijven die actief zijn in de productie van additieven en premixen voor diervoeder. Het doel is om ervoor te zorgen dat de verschillende stadia plaatsvinden onder omstandigheden van totale hygiëne en gezondheidsveiligheid.

De FAMI-QS-certificering benadrukt de naleving van verplichte sectorregelgeving en met name de principes van Verordening 183/2005/EG.

De huidige benadering van voedingswetgeving is dat de enige manier om volledige voedselveiligheid te waarborgen, is om de hele toeleveringsketen “van het veld tot de tafel” te controleren.

Dit veronderstelt controle gedurende de hele toeleveringsketen: van de grondstoffen en hun componenten tot het voeden van dieren die het “voedselcircuit” zullen betreden.

Monitoring is van toepassing op elementen die bijdragen aan het definiëren van de kwaliteit van diervoeder, zoals het correcte gebruik van dierlijke producten, diergeneesmiddelen, controle van ongewenste stoffen (aflatoxines, pesticiden) en mogelijke verontreinigingen van microbiologische oorsprong.

Voordelen van FAMI-QS Certificering

– Het versterken van uw toewijding aan het waarborgen van voedselveiligheid voor dieren, gegarandeerd door FAMI-QS-certificering, een internationaal erkende standaard;

– Verbetering van de relaties met leveranciers, klanten en controleorganisaties;

– Naleving van verplichte wetgeving in al haar aspecten;

– Het openen van nieuwe markten, vooral in landen met strengere wetgeving voor diervoeders;

– Vermindering van klantaudits voor middelgrote/grote klanten.

Wat Houdt Certificering In?

Onze certificeringsaanpak heeft tot doel als derde partij aan consumenten en producenten te garanderen dat een product, dienst of systeem voldoet aan specifieke normen.

Soorten Certificering

Certificering waarborgt de kwaliteit, enerzijds, van specifieke kenmerken van een product of dienst, en anderzijds, de implementatie van processen van een managementsysteem.

Certificering kan betrekking hebben op officiële/publieke normen of private normen.

Voordelen van Certificering

Certificering benadrukt de betrokkenheid van een bedrijf bij zijn voortdurende kwaliteitsproces. Het biedt een concurrentievoordeel en vestigt vertrouwen in de relaties met zowel klanten als samenwerkingspartners.