FSSC 22000

FSSC 22000 wordt volledig erkend door het Global Food Safety Initiative (GFSI) en is grotendeels gebaseerd op bestaande ISO-normen.

Neem contact met ons op

Het FSSC 22000 Food Safety System Certification-schema biedt een kader voor effectief beheer van uw verantwoordelijkheden voor voedselveiligheid en kwaliteit. FSSC 22000 wordt volledig erkend door de Global Food Safety Initiative (GFSI) en is grotendeels gebaseerd op bestaande ISO-standaarden. Certificering toont aan dat een bedrijf een robuust en effectief voedselveiligheidbeheersysteem (FSMS) heeft om te voldoen aan de eisen van toezichthouders, klanten van voedselbedrijven en consumenten.

FSSC-accreditatie wordt gehouden door het FoodChain ID-bedrijf Inscert Partner (Quality Partners).

Het auditproces voor FSSC 22000 is gebaseerd op het ISO 22000-raamwerk en heeft een cyclus van drie jaar. Om voortdurende verbetering te waarborgen, worden jaarlijks surveillancetests gepland, gevolgd door een volledige hercertificeringsaudit eens in de drie jaar. De FSSC-standaard vereist dat een van de jaarlijkse surveillancetests wordt uitgevoerd als een niet-aangekondigde audit.

De FSSC 22000-standaard is gebaseerd op de publiekelijk beschikbare technische specificaties:

 • ISO 22000:2018 eisen voor elke organisatie in de voedselketen
 • Relevante basisprogramma’s (PRPS) op basis van technische specificaties voor de sector (bijv. ISO/TS 22002-1 tot 6)
 • Extra FSSC-eisen zoals bepaald door belanghebbenden van de FSSC-stichting

En:

 • ISO 9001 eisen (waar optioneel de FSSC 22000-kwaliteit vereist is)

Wat zijn de voordelen van FSSC 22000-certificering?

FSSC Voordelen

 • Op ISO gebaseerde aanpak van de toeleveringsketen
 • Erkend door GFSI
 • Gebruik van bestaande, onafhankelijke, internationale normen
 • ISO 22000, ISO 22003 en technische specificaties voor sectorvoorwaardenprogramma’s
 • ISO/IEC 17021-1:2015 accreditatie (systeem- en procesbenadering)
 • Brede reikwijdte: voedsel- en drankenproductie en ingrediëntenproductie (inclusief slachten en diervoeder)
 • Goedkeuring en betrokkenheid van belanghebbenden (industrie, retailers, NGO’s)
 • Grondige en rigoureuze voedselveiligheidsaudits
 • Onafhankelijk schema-beheer beheerd door de Stichting voor Voedselveiligheidscertificering, een non-profitorganisatie
 • Transparantie

Wie heeft FSSC Voedselveiligheidscertificering nodig?

FSSC-certificering is van toepassing op:

 • Afgewerkte voedselproducenten (merk- en merkloze producten)
 • Leveranciers van grondstoffen en ingrediënten
 • Verpakkers van primaire producten (bijv. fruit en groenten)

Wat dekt FSSC 22000 en wat zijn de vereisten om certificering te behalen?

De ISO 22000-standaard beschrijft de eisen voor het volgende:

 • Scope
 • Termen en definities
 • Context van de organisatie
 • Leiderschap
 • Planning
 • Ondersteuning
 • Operatie
 • Prestatie-evaluatie van het voedselveiligheidsmanagementsysteem
 • Verbetering

ISO/TS 22002-1:2009 beschrijft de eisen voor het opzetten, implementeren en onderhouden van basisprogramma’s (PRP) om te helpen bij het beheersen van voedselveiligheidsgevaren zoals gespecificeerd in artikel 7 van ISO 22000:2005.

ISO/TS 22002-1:2009 specificeert gedetailleerde eisen die specifiek moeten worden overwogen in relatie tot ISO 22000:2005, 7.2.3: a) constructie en lay-out van gebouwen en bijbehorende nutsvoorzieningen; b) lay-out van lokalen, inclusief werkruimte en personeelsfaciliteiten; c) leveringen van lucht, water, energie en andere nutsvoorzieningen; d) ondersteunende diensten, inclusief afval- en rioolafvoer; e) geschiktheid van apparatuur en de toegankelijkheid ervan voor reiniging, onderhoud en preventief onderhoud; f) beheer van ingekochte materialen; g) maatregelen ter voorkoming van kruisbesmetting; h) schoonmaken en ontsmetten; i) ongediertebestrijding; j) persoonlijke hygiëne.

Bovendien voegt ISO/TS 22002-1:2009 andere aspecten toe die relevant worden geacht voor productieactiviteiten: 1) herbewerking; 2) procedures voor productterugroepingen; 3) opslag; 4) productinformatie en bewustwording van de consument; 5) voedselverdediging, biovigilantie en bioterrorisme.

FSSC 22000 Deel II Eisen voor certificering

Naast de eisen van ISO 22000 en ISO/TS 22002-1:2009 moeten organisaties die certificering zoeken, voldoen aan de FSSC-schema-eisen. Er zijn in totaal negen aanvullende vereisten, waarvan er 7 van toepassing zijn op Food Chain Categorie C: Voedselproductie.

De aanvullende schema-eisen zijn:

1) Beheer van diensten,

2) Productetikettering,

3) Voedselverdediging,

4) Voorkoming van voedselfraude,

5) Gebruik van logo,

6) Beheer van allergenen (alleen voor categorieën C, I en K),

7) Milieumonitoring (alleen voor categorieën C, I en K),

8) Formulering van producten (alleen voor categorie DII),

9) Beheer van natuurlijke hulpbronnen (alleen voor categorie A).


Categoriecodes

A – Teelt van dieren

C – Voedselproductie

D – Productie van diervoeders

DII – Productie van diervoeder voor huisdieren

I – Productie van voedselverpakkingen en verpakkingsmaterialen

K – Productie van (bio)chemicaliën

Hoeveel kost een FSSC-audit en hoe word ik FSSC-gecertificeerd?

De kosten van FSSC-certificering hangen af van vele factoren, waaronder de voedselketencategorie waarin de site valt, zoals voedselproductie, het aantal HACCP-plannen en het aantal werknemers, de tijd die nodig is om PRP-programma’s en FSSC-eisen te beoordelen. Neem contact op met ons kantoor om de eerste stappen te zetten om FSSC-gecertificeerd te worden, zodat we de eisen van uw bedrijf kunnen beoordelen.

We zijn momenteel ISO 22000-gecertificeerd en willen upgraden naar FSSC 22000, wat moeten we doen?

ISO 22000 is een wereldwijde norm voor voedselveiligheidsbeheer. Fabrikanten die ISO 22000-gecertificeerd zijn, kunnen volledige door GFSI erkende FSSC 22000-certificering verkrijgen door te voldoen aan de eisen van de technische specificaties voor sectorvoorwaardenprogramma’s en aanvullende FSSC 22000 schema-eisen. Bij het omzetten van een ISO 22000-certificering naar FSSC 22000-certificering is een volledige fase 1 en 2-audit niet vereist om het ISO 22000-deel van het FSMS naar FSSC 22000 over te zetten. De overgangsaudit kan worden gecombineerd met een geplande ISO 22000-surveillance-audit of hercertificeringsaudit die op het terrein van de organisatie moet worden uitgevoerd.