Food Safety Culture Assessment

Door de beoordeling van de voedselveiligheidscultuur te implementeren, neemt u deel aan een innovatief en opwindend programma om te meten wat voorheen niet meetbaar was.

Contact us

Bedrijfscultuur is complex, maar het meten en begrijpen ervan hoeft dat niet te zijn.

Door de Food Safety Culture Assessment te implementeren, neemt u deel aan een innovatief en opwindend programma om te meten wat eerder onmeetbaar was. Belangrijker nog, u krijgt nieuwe inzichten in verbeterpunten, waardoor u een positieve Food Safety Culture kunt creëren, behouden en demonstreren.

Cultuureisen zijn opgenomen in de BRCGS-standaarden en zijn ook breder overgenomen door GFSI.

Programmaoverzicht

Het voordeel

De Food Safety Culture Assessment biedt veel voordelen voor fabrikanten, specificatiehouders en de bredere industrie. De beoordeling:

 • Bepaalt de sterke en zwakke punten in de voedselveiligheidscapaciteit
 • Biedt echt inzicht in de mening, houding en het gedrag van het personeel
 • Geeft bedrijven met meerdere locaties een benchmarkingtool om sites met elkaar te vergelijken
 • Onthult de ‘onzichtbare’ cultuur die verder gaat dan de dag van de audit
 • Vult het bestaande auditprogramma aan met een op gedrag gebaseerde aanpak
 • Versterkt uw reputatie door een proactieve benadering van voedselveiligheidscultuur
 • Biedt een aanzienlijke terugkeer voor een module met lage kosten en weinig gedoe
 • Meet de impact van training, systemen en andere initiatieven
 • Evalueert het rendement op investering van het budget en identificeert de belangrijkste doelen voor toewijzing van middelen
 • Ontwikkelt bewustzijn van de toeleveringsketen en ondersteunt partnerschappen tussen sites en specificatiehouders op basis van verhoogd vertrouwen

Het proces

 1. Voorbereiding: Zodra u bent geregistreerd, ontvangt de contactpersoon van de site(s) een e-mail met details over hoe de beoordeling kan worden gestart.
 2. Beoordeling: Over het hele bedrijf kunnen medewerkers de enquête anoniem invullen. Het duurt ongeveer 15-20 minuten om te voltooien.
 3. Rapportage: De beoordeling genereert veel waardevolle gegevens; deze gegevens worden samengevat in een PDF-rapport.
 4. Verbetering: Zodra de site het rapport heeft ontvangen en hun scores heeft beoordeeld, kunnen ze de volgende stappen voor verbetering identificeren.

Hoe behaal ik een goede beoordeling in de BRCGS Culture Excellence Audit?

Er zijn vier belangrijke gebieden waarop uw medewerkers worden beoordeeld in de BRCGS Culture Excellence Module.

1) Mensen – het gedeelte Mensen van Culture Excellence reflecteert op de houding van het personeel en uw investering in mensen. Empowerment, Versterking, Teamwerk en Training zijn allemaal belangrijke metrieken in dit gedeelte van BRC’s Culture Excellence.

2) Proces – het gedeelte Proces van Culture Excellence reflecteert op hoe goed medewerkers op de hoogte zijn van het belang van productieprocessen. Controle, Coördinatie, Consistentie en Systemen zijn allemaal belangrijke metrieken in dit gedeelte van BRC’s Culture Excellence.

3) Doel – het gedeelte Doel van Culture Excellence reflecteert op hoe uw medewerkers het doel van hun functies binnen uw organisatie en het doel van het werk van uw organisatie als geheel zien. Visie, Waarden, Strategie en Doelstellingen zijn allemaal belangrijke metrieken in het gedeelte Doel van BRC’s Culture Excellence.

4) Proactiviteit – het gedeelte Proactiviteit van Culture Excellence reflecteert op hoe uw medewerkers het bedrijf zien als proactief in het aanpakken van mogelijke problemen of het omarmen van kansen in de voedselindustrie. Bewustzijn, Vooruitziendheid, Verandering en Leren zijn allemaal belangrij ke metrieken in het gedeelte Proactiviteit van BRC’s Culture Excellence.