Dierenvoeding

Testen voor diervoeding

Neem contact met ons op

Het wijdverbreide gebruik van grondstoffen op basis van genetisch gemodificeerde organismen (GGO’s) voor conventionele diervoeders brengt een aanzienlijk risico van kruisbesmetting met zich mee, met name voor hard-IP soja. Het risico begint al stroomopwaarts in de toeleveringsketen, bij de grondstoffen zelf en de opslagfaciliteiten die door diervoederproducenten worden gebruikt. De belangrijkste soorten in kwestie zijn soja, maïs en koolzaad, en er is een controlestrategie op maat van elke klant nodig om een optimale risicobeheersing te garanderen.

VLOG-erkenning (zonder gentechnologie)

Het label “Ohne GenTechnik” voor levensmiddelen, of “VLOG” voor diervoeders, wordt exclusief toegekend door het Verband Lebensmittel ohne Gentechnik e.V. (VLOG). Voorwaarde voor het gebruik van het label is certificering volgens de huidige VLOG-normen. Analyse van GGO’s in levensmiddelen en diervoeders is vereist om de naleving van de specificaties aan te tonen. Sinds 2019 mogen alleen door de VLOG erkende laboratoria, zoals FoodChain ID Testing Gmbh, analyses uitvoeren onder het label “Ohne GenTechnik” of “VLOG geprüft.