Gezondheidsclaims

We helpen je te begrijpen wat je kunt zeggen over je product en de relatie tussen ingrediënten en gezondheidsvoordelen.

Neem contact met ons op

Dienst Details

Een claim is elke boodschap of voorstelling, niet vereist door internationale of nationale wetgeving, inclusief voorstellingen in de vorm van beeldmateriaal, grafische of symbolische voorstellingen in welke vorm dan ook, die aangeeft, suggereert of impliceert dat een voedingsmiddel bepaalde kenmerken heeft. Een gezondheidsclaim is elke claim die aangeeft, suggereert of impliceert dat er een relatie is tussen een categorie voedsel, een voedingsmiddel of een van zijn bestanddelen en gezondheid. Een voedingsclaim geeft aan, suggereert of impliceert dat een voedingsmiddel specifieke gunstige voedingseigenschappen heeft (bijv. hoog vezelgehalte, laag vetgehalte, bron van eiwitten).

Wij kunnen u helpen begrijpen wat u wettelijk mag zeggen over uw product en de relatie tussen ingrediënten en gezondheidsvoordelen. We kunnen ook evalueren of u een bestaande goedgekeurde claim kunt gebruiken, of dat u een gezondheidsclaimdossier moet indienen om goedkeuring te krijgen voor een nieuwe claim.

Onze dienst voor gezondheidsclaims omvat:

Wetenschappelijke Gap-analyse van gegevens volgens criteria voor wettelijke toelaatbaarheid

  • EFSA/FDA-adviezen en -richtlijnen over dezelfde toepassingen/ingrediënten
  • Klinische onderzoeken over de toepassingen/ingrediënten
  • Karakteriseringsgegevens over de toepassingen/ingrediënten

Expert Aanbevelingen

  • Sterke en zwakke punten van de onderbouwing
  • Suggestie van alternatieve claims die in lijn zijn met uw verwachtingen, algemene EFSA-vereisten en beschikbare wetenschappelijke gegevens.
  • Aanvullende elementen om te verstrekken, inclusief aanvullende klinische onderzoeken.

Dossier Samenstelling & Indiening

  • Voorbereiding van het gezondheidsclaimdossier.
  • Indiening bij nationale EFSA-autoriteit.

Uitwisselingen met Autoriteiten (Lidstaten, EFSA & Europese Commissie, FDA)