Protocol klinische studie

We worden erkend als een van de leiders op het gebied van het ontwerpen van klinische studieprotocollen die voldoen aan de EFSA-richtlijnen en gericht zijn op het onderbouwen van gezondheidsclaims of vergunningen voor nieuwe voedingsmiddelen.

Neem contact met ons op

Dienst details

Na de evaluatie van de sterke en zwakke punten van de eerder uitgevoerde onderzoeken en EFSA-adviezen, zullen we het relevante protocol ontwerpen dat rekening houdt met de door EFSA gevraagde criteria voor de beoordeling van aanvragen voor autorisatie van gezondheidsclaims op voedingsmiddelen, inclusief:

  • Specifieke procedures voor humane interventiestudies (adequate controlegroep, volledige randomisatie, verhulde behandelingstoewijzing, berekening van de power/grootte van de steekproef, enz.)
  • Geschikte dosering voor de aanbevolen gebruiksvoorwaarden (volgens het etiket of het labelingsproject)
  • Relevantie van inclusie-/exclusiecriteria voor de onderzoekspopulatie met het oog op de doelpopulatie waarvoor de claim is bedoeld
  • Biologische en analytische geldigheid van de surrogaatmarkers van het geclaimde effect
  • Relevantie van de belangrijkste criteria voor effectiviteit met het oog op de bewoording van de doelclaim
  • Geschiktheid van de duur van de interventie in het licht van de aanbevolen gebruiksvoorwaarden en het geclaimde effect
  • De wetenschappelijke achtergrond met betrekking tot de studie