Export naar Turkije

GMO-tests voor export naar Turkije

Neem contact met ons op

De realiteit van voedselimport en -export vereist dat voedselproducenten zich aanpassen aan talloze regelgevingen. De complexiteit van de verschillende regelgevingen met betrekking tot GGO’s kan het risico met zich meebrengen dat productzendingen worden afgekeurd of teruggeroepen.

Turkije heeft onlangs regelgeving geïmplementeerd met betrekking tot het gehalte aan genetisch gemodificeerde organismen (GGO’s) in bepaalde geïmporteerde producten. Volgens deze verordening worden bepaalde geïmporteerde levensmiddelen of diervoederingrediënten die een of meer GGO’s bevatten met een gehalte van >0,9% beschouwd als GGO-producten en moeten ze als zodanig worden geëtiketteerd.