Kwaliteit

De kwaliteit van uw producten hangt af van de kwaliteit van de ontwikkelings- en productieprocessen.

Neem contact met ons op

Servicedetails

Onze experts kunnen helpen de kwaliteit van je producten te garanderen en je merk te beschermen door:

  • Ontwikkelen van productie subcontractorspecificaties (normen, regels, etc)
  • Integreren van Europese en andere nationale kwaliteitsnormen (microbiologische criteria, zware metalen, pesticiden, residuen van oplosmiddelen, GGO’s, allergenen en meer)
  • Evalueren van reeds bestaande procedures  (ingrediëntkwaliteitsnormen, controles, batchregistraties, etc.)

Productie uitbesteding specificatie beoordeling

In overeenstemming met het productiekader van voedingssupplementen, en in het bijzonder met de regelgevende teksten die van toepassing zijn in Europa en/of een specifiek land, heeft dit betrekking op de afbakening van de aansprakelijkheid van de onderaannemer, beperkingen in verband met de levering van de elementen, enz.

Herzien van Europese en nationale kwaliteitsnormen

Overzicht van de eisen en kwaliteitsnormen die gelden voor het op de markt brengen van voedingssupplementen volgens de Europese regelgeving (microbiologie, zware metalen, pesticiden, residuen van oplosmiddelen, GGO’s, BSE, allergenen, PAK’s, dioxinen, mycotoxinen, bestraling enz.)

Evaluatie van de kwaliteit van productingrediënten volgens Europese normen

Bestudering van de technische documenten van de ingrediënten van een eindproduct die door de fabrikanten worden verstrekt (technisch gegevensblad, specificatiebladen, veiligheidsgegevens, analysecertificaten, fabricageproceskaart enz.) Analyse van de kwaliteitscriteria voor elk ingrediënt en vergelijking met de huidige normen om te bepalen of wordt voldaan aan de wettelijke vereisten.

Kwaliteitscontrole

Na ontvangst van monsters en batchnotendossiers na elke productie beoordelen of het product voldoet aan de specificaties: kwalitatieve en kwantitatieve formule, criteria en kwaliteitscontroles. Bijhouden en ter beschikking stellen van dossiers in geval van controle door overheden.

Opstelling van het technisch dossier van het voedingssupplement

Identificatie van essentiële informatie om het product te karakteriseren en de kwaliteiten ervan te beschrijven (productidentificatie, ontwikkeling, productie, controle van ingrediënten, controle van het eindproduct, stabiliteit, opslag en transport).