Our solutions

Diervoeder

Zorgen voor een veilig en gezond product in de hele toeleveringsketen is geëvolueerd

Neem contact met ons op

Voedselveiligheid: Een Verplichting

FoodChain ID staat voor partnerschap, innovatie en toewijding aan klantenservice. We streven ernaar om u een uitgebreid scala aan oplossingen te bieden om aan de behoeften van uw klanten te voldoen.

Voedselveiligheidscertificering van FoodChain ID is geaccrediteerd door het Belgische accreditatiebureau BELAC op basis van ISO 17065, ISO 17020 en ISO 17021-1.

Het concept van veiligheid en kwaliteit in de productie van diervoeders is een prioriteit en fundamenteel element voor de diervoederindustrie

Op elk productiestadium, van de ontvangst van grondstoffen tot het transport, de verpakking en de marketing van het afgewerkte voer aan de eindklant, is vertrouwen in voer van cruciaal belang. Op basis van regelgevend toezicht mag voer alleen op de markt worden gebracht als het veilig en geschikt is voor het beoogde gebruik en zonder schadelijke effecten voor het milieu of het dierenwelzijn.

Controles op grondstoffen, additieven, voedsel en voer van nationale, gemeenschaps- of niet-gemeenschapsorigine zijn belangrijk om ongewenste of ongeoorloofde stoffen op te sporen en/of te kwantificeren

Specifieke gevaren zijn onder meer accidentele of frauduleuze besmetting, chemische residuen, diergeneesmiddelen en verontreinigingen. Richtlijn 2002/32/EG vermeldt de stoffen waarvoor maximale aanvaardbaarheidsniveaus worden aangegeven volgens de effecten op de menselijke gezondheid en diergezondheid en -welzijn.

Fami-QS

Europese gedragscode voor bedrijven die toevoegingsmiddelen en voormengsels voor diervoeding produceren