Wetenschappelijk beoordelen / Medisch schrijven

Our efficacy and safety literature review service supports businesses by researching, analysing and synthesizing all data related to the efficacy/physiological effect/safety of ingredients when taken orally, according to existing scientific literature published in peer reviewed journals and applicable regulatory requirements.

Neem contact met ons op

Dienst Details

Efficiëntie en veiligheid literatuuronderzoek

Onze experts ondersteunen organisaties door middel van onderzoek, analyse en synthese van gegevens met betrekking tot de doeltreffendheid/fysiologisch effect/veiligheid van ingrediënten bij orale inname, volgens bestaande wetenschappelijke literatuur die is gepubliceerd in peer-reviewed tijdschriften en in lijn is met regelgevende vereisten.

Planten en stoffen bijlagen (Frankrijk)

  • Opstellen van karakteriseringsdossiers voor plantenpreparaten (Bijlage II)
  • Opstellen van veiligheidsdossiers voor niet-traditionele plantenpreparaten (Bijlage III)
  • Opstellen van efficiëntie- en veiligheidsdossiers voor stoffen (Bijlage II)