PDO PGI & TSG

Regelingen van de Europese Unie inzake geografische aanduidingen en traditionele specialiteiten

Neem contact met ons op

De drie Europese Unie-regelingen voor geografische aanduidingen en traditionele specialiteiten, bekend als beschermde oorsprongsbenaming (PDO), beschermde geografische aanduiding (PGI) en gegarandeerde traditionele specialiteiten (TSG), bevorderen en beschermen de namen van kwalitatieve landbouwproducten en voedingsmiddelen.

De normen zijn gebaseerd op het juridische kader dat wordt geboden door EU-Verordening nr. 1151/2012 van het Europees Parlement en de Raad van 21 november 2012 inzake kwaliteitssystemen voor landbouwproducten en levensmiddelen. De Verordening (gehandhaafd binnen de EU en geleidelijk internationaal uitgebreid via bilaterale overeenkomsten tussen de EU en niet-EU-landen) zorgt ervoor dat alleen producten die daadwerkelijk afkomstig zijn uit die regio als zodanig kunnen worden geïdentificeerd in de handel. Het doel van de wet is om de reputatie van regionale voedingsmiddelen te beschermen, plattelands- en landbouwactiviteiten te bevorderen, producenten te helpen een premium prijs te krijgen voor hun authentieke producten en oneerlijke concurrentie en misleiding van consumenten door niet-authentieke producten te elimineren, die van inferieure kwaliteit kunnen zijn of een andere smaak kunnen hebben.

Beschermde oorsprongsbenaming (PDO)

De beschermde oorsprongsbenaming is de naam van een gebied, een specifieke plaats of, in uitzonderlijke gevallen, de naam van een land die wordt gebruikt als aanduiding voor een landbouwproduct of een levensmiddel. De aanduiding komt van een gebied, plaats of land waarvan de kwaliteit of eigenschappen aanzienlijk of uitsluitend worden bepaald door de geografische omgeving, inclusief natuurlijke en menselijke factoren, en waarvan de productie, verwerking en bereiding plaatsvindt binnen het bepaalde geografische gebied. Met andere woorden, om de PDO-status te ontvangen, moet het gehele product traditioneel en volledig worden vervaardigd (bereid, verwerkt en geproduceerd) binnen de specifieke regio en daardoor unieke eigenschappen verwerven.

Beschermde geografische aanduiding (PGI)

De beschermde geografische aanduiding is de naam van een gebied, een specifieke plaats of, in uitzonderlijke gevallen, de naam van een land die wordt gebruikt als beschrijving van een landbouwproduct of een levensmiddel, die afkomstig is uit zo’n gebied, plaats of land en een specifieke kwaliteit, goodwill of ander karakteristiek kenmerk heeft dat kan worden toegeschreven aan de geografische oorsprong ervan. De productie, verwerking of bereiding vindt plaats binnen het bepaalde geografische gebied. Met andere woorden, om de PGI-status te ontvangen, moet het gehele product traditioneel en ten minste gedeeltelijk worden vervaardigd (bereid, verwerkt of geproduceerd) binnen de specifieke regio en daardoor unieke eigenschappen verwerven.

Gegarandeerde traditionele specialiteit (TSG)

Het TSG-kwaliteitsschema heeft tot doel een beschermingsregime te bieden voor traditionele voedingsmiddelen met een specifiek karakter. In tegenstelling tot PDO en PGI certificeert dit kwaliteitsschemaniet dat het beschermde voedingsmiddeleen link heeft met een specifiek geografisch gebied. Om in aanmerking te komen voor een TSG moet een voedingsmiddel “specifiek karakter” hebben en moeten de grondstoffen, productiemethode of verwerking “traditioneel” zijn. In artikel 3 van Verordening 1151/12 wordt “specifiek karakter” gedefinieerd als “de karakteristieke productieattributen die een product duidelijk onderscheiden van andere vergelijkbare producten van dezelfde categorie.” In artikel 3 van Verordening 1151/12 wordt “traditioneel” gedefinieerd als “bewezen gebruik op de binnenlandse markt gedurende een periode die overdracht tussen generaties mogelijk maakt; deze periode moet ten minste 30 jaar zijn.” Voor een voedselnaam om registreerbaar te zijn onder het TSG-schema, moet deze (a) traditioneel gebruikt zijn om te verwijzen naar het specifieke product; of (b) het traditionele karakter of specifieke karakter van het product identificeren.

De zusteronderneming van FoodChain ID Certification, Bioagricert, controleert de volgende Geografische Aanduidingen in Italië:

 • PDO Collina di Brindisi (olie)
 • PDO Canestrato Pugliese (kaas)
 • PDO Pane di Altamura (brood)
 • PDO Miele della Lunigiana (honing)
 • PDO Pecorino Crotonese (kaas)
 • PGI Pane di Matera (brood)
 • PGI Farro della Garfagnana (geschoonde tarwe)
 • PGI Piadina Romagnola (bakkerijproduct vergelijkbaar met brood)
 • PGI Cantuccini Toscani (koekjes)

Bioagricert controleert de volgende Geografische Aanduidingen in Bulgarije:

 • PGI Gornooryahouski Sudzhuk (salami)
 • TGS Lukanka Panagyurska (salami)
 • TGS Role Trapezitsa (salami)