FSMA

Certificering volgens FSMA (Food Safety Modernization Act) is beschikbaar als extra module bij uw BRCGS-audit met FoodChain ID-certificering.

Neem contact met ons op

De Food Safety Modernization Act (FSMA) is Amerikaanse wetgeving die de Food and Drug Administration (FDA) versterkte handhavingsbevoegdheden gaf. FSMA stelde nieuwe voedselveiligheidsregels vast voor het telen, verwerken, produceren, verpakken, opslaan en distribueren van binnenlandse en geïmporteerde voedingsproducten. Sinds de inwerkingtreding zijn de FSMA-regels ontwikkeld om de minimale eisen te beschrijven bij het produceren, hanteren en/of distribueren van voedsel onder toezicht van de FDA voor verkoop en consumptie in de VS.

Regels die van invloed zijn op telers van producten, voedselproducenten, buitenlandse leveranciers en bedrijven die betrokken zijn bij de opslag en distributie van voedselproducten zijn onder meer:

Wordt jouw bedrijf beïnvloed door een of meer van deze regels? Zo ja, dan is geaccrediteerde voedselveiligheidscertificering volgens een GFSI-erkende norm een manier om je bedrijfsvoering op het goede spoor te zetten voor wettelijke naleving.

Hoe voldoe ik aan FSMA?

Certificering volgens FSMA (Food Safety Modernization Act) is beschikbaar als een aanvullende module bij je BRCGS-audit met FoodChain ID Certification.

Geeft GFSI-erkende certificering zekerheid van naleving van de regels?

Erkende certificeringsprogramma’s van het Global Food Safety Initiative (GFSI) zijn gebaseerd op particuliere voedselveiligheidsnormen in plaats van specifieke wetgeving van een land. GFSI-gebenchmarkte normen zijn op HACCP gebaseerde voedselveiligheidsmanagementsystemen die aansluiten bij veel van de wetenschappelijke en op risico’s gebaseerde eisen van de FSMA.

Sinds de publicatie van de definitieve FSMA-regels hebben veel eigenaren van GFSI-certificeringsprogramma’s (CPO’s) onafhankelijke studies uitgevoerd om aan te tonen hoe hun norm overeenkomt met de Preventive Controls-regelgeving. Over het algemeen toonden de resultaten van de analyses een nauwe overeenstemming tussen gebenchmarkte normen en de regelgeving, waarbij sommige C PO’s aanvullende modules en richtlijnendocumenten ontwikkelden om gecertificeerde bedrijven te ondersteunen bij het aanpassen van hun GFSI-erkende programma aan de wettelijke eisen en deze te overtreffen.

In reactie op het geüpgradede document Benchmarking Requirements v7.0 van GFSI sluiten erkende normen de kloof tussen hun programma’s en de FSMA-regels verder, om GFSI-gecertificeerde locaties te ondersteunen bij het implementeren van een uitgebreid voedselveiligheidsmanagementsysteem dat industriebest practices en wereldwijde voedselvoorschriften combineert.

Ik ben een buitenlandse leverancier, hoe is FSMA op mij van toepassing?

De voedselveiligheidsmanagementsystemen van buitenlandse leveranciers worden op twee manieren geverifieerd met betrekking tot de regels.

De eerste manier is via een supply-chain programma van een voedselproducent, zoals vereist door subdeel G van de Preventive Controls-regel. Bedrijven die onderhevig zijn aan de vereisten van Preventive Controls zijn verantwoordelijk voor het opzetten en implementeren van een op risico gebaseerd supply-chain programma om geïdentificeerde gevaren in grondstoffen en ingrediënten te beheersen. Het programma vereist het gebruik van goedgekeurde leveranciers, toepassing van acceptatieprocedures voor materialen en verificatieactiviteiten van leveranciers om ervoor te zorgen dat geïdentificeerde gevaren worden geminimaliseerd en voorkomen dat ze in de voedselvoorzieningsketen terechtkomen.

De tweede manier is via importvereisten die worden beschreven in het Foreign Supplier Verification Program (FSVP). Amerikaanse importeurs van record zijn verplicht om een gevarenanalyse uit te voeren voor elk type geïmporteerd voedsel om significante voedselgevaren te identificeren, evenals een risicobeoordeling om de geschiktheid van de leverancier voor de productie van voedsel dat voldoet aan de Amerikaanse voorschriften te bepalen. Afhankelijk van de uitkomst van de gevarenanalyse en risicobeoordeling is de importeur verantwoordelijk voor het uitvoeren van een of meer verificatieactiviteiten, die een on-site audit van de bedrijfsvoering van de leverancier kunnen omvatten om te zorgen voor wettelijke naleving.

Tools voor wettelijke naleving

Wettelijke naleving van land specifieke voedselwetgeving zoals FSMA kan overweldigend lijken in een wereldwijde toeleveringsketen. Gelukkig zijn er wereldwijd erkende en gestandaardiseerde systemen en tools om je bedrijfsvoering voorop te laten lopen.

  • Voor milieucontrole en producttesten zorg je voor analyse door een ISO 17025-geaccrediteerd laboratorium.
  • Voor effectief voedselveiligheidsmanagement certificeer je volgens een GFSI-erkend programma, dat het kader biedt voor op risico gebaseerd beheer van voedingsgevaren, fraude en veiligheidsdreigingen.
  • Voor on-site leveranciersverificatie-audits zorg je voor beoordeling door een gekwalificeerde inspecteur of een derde partij auditor van een geaccrediteerde certificeringsinstantie.