Levensmiddelenadditieven

Evaluatie van de wettelijke status van levensmiddelenadditieven in de Europese Unie (Verordening 1333/2008).

Neem contact met ons op

Dienst details

Evaluatie van de wettelijke status van voedseladditieven binnen de Europese Unie (verordeningen 1333/2008).

Wetenschappelijke evaluatie van de gegevens, in overeenstemming met wettelijke eisen van toelaatbaarheid

  • Analyse van gegevens over de karakterisering van additieven en analytische methoden
  • Berekening van blootstelling
  • Analyse van farmacokinetische en stabiliteitsgegevens van het additief
  • Analyse van veiligheid/toxiciteit en allergeniciteitsstudies van het additief

Aanbevelingen van onze experts

  • Sterke en zwakke punten van de rechtvaardiging
  • Aanvullende informatie die moet worden verstrekt, inclusief eventuele toxicologische en/of kwaliteitsstudies die moeten worden uitgevoerd.

Opstellen en indienen van het dossier

  • Opstellen van het verzoek om autorisatie
  • Indienen bij de Europese Commissie

Opvolging en communicatie-uitwisselingen met de autoriteiten (EFSA, Europese Commissie).