Our solutions

Diervoedercertificering

FoodChain ID in Europa biedt nu de diervoedercertificering van de Feed Chain Alliance Standard (FCA) aan door PROMAG toe te voegen aan de FoodChain ID-familie.

Neem contact met ons op

FoodChain ID staat voor partnerschap, innovatie en toewijding aan klantenservice. We streven ernaar om u een uitgebreid scala aan oplossingen te bieden om aan de behoeften van uw klanten te voldoen. De FoodChain ID feed-certificering is geaccrediteerd door het Belgische accreditatiebureau BELAC op basis van ISO 17065, ISO 17020 en ISO 17021-1.

Het concept van veiligheid en kwaliteit in diervoederproductie is een prioriteit en fundamenteel element voor de diervoederindustrie

Bij elke fase van de productie, vanaf de ontvangst van grondstoffen tot het transport, de verpakking en de marketing van het afgewerkte diervoeder aan de eindklant, is vertrouwen in diervoeder essentieel. Op basis van regelgevend toezicht mag diervoeder alleen op de markt worden gebracht als het veilig is en geschikt is voor het beoogde gebruik en zonder schadelijke gevolgen voor het milieu of het dierenwelzijn.

Wij verstrekken informatie en diensten over:

  • Fami-QS
  • FCA
  • Oqualim
  • Qualimat

voor België, Frankrijk, Italië of Duitsland

Fami-QS

Europese gedragscode voor bedrijven die toevoegingsmiddelen en voormengsels voor diervoeding produceren

Controles op grondstoffen, additieven, voedsel en diervoeders van nationale, gemeenschaps- of niet-gemeenschapsorigine zijn belangrijk om ongewenste of niet-geautoriseerde stoffen te detecteren en/of te kwantificeren. Specifieke gevaren zijn onder meer accidentele of frauduleuze besmetting, chemische residuen, diergeneesmiddelen en verontreinigingen. Richtlijn 2002/32/EG vermeldt de stoffen waarvoor maximale aanvaardbaarheidsniveaus zijn aangegeven volgens de effecten op de menselijke gezondheid en diergezondheid en -welzijn.