FOODCHAIN ID ZET ZIJN ENGAGEMENT VOOR DUURZAME TOELEVERINGSKETENS KRACHT BIJ MET NIEUWE EUDR-DIENSTEN

FAIRFIELD, Iowa – 22 mei 2024 FoodChain ID, de toonaangevende aanbieder van duurzaamheidsdiensten en technologie voor de voedselketen, stelt zijn nieuwe EUDR-pakket voor. EUDR is de ontbossingsverordening (EU) 2023/1115 van de Europese Unie. Met dit dienstenpakket wil het bedrijf de voedingsindustrie bijstaan om aan deze regelgeving te voldoen en middelen bieden om in te spelen op de vraag naar producten die bossen niet aantasten of niet zorgen voor ontbossing. FoodChain ID neemt al meer dan 25 jaar het voortouw in duurzaamheidsdiensten voor de voedingsindustrie. De nieuwe EUDR-diensten omvatten zowel ondersteuning op het gebied van zorgvuldigheidseisen voor toeleveranciers als controle op de naleving, met inbegrip van audits.

Met de EUDR-verordening wil de EU de uitstoot van broeikasgassen en het verlies aan biodiversiteit tegengaan. Deze regelgeving schrijft voor dat iedere marktdeelnemer of handelaar die grondstoffen of producten op de EU-markt brengt of uit de EU exporteert, aantoont dat ze niet uit recent ontbost gebied komen of tot de achteruitgang van bossen hebben geleid. Volgens de Voedsel- en Landbouworganisatie van de Verenigde Naties is de landbouwsector verantwoordelijk voor 73 procent van de wereldwijde ontbossing.[1]

Dankzij de EUDR-diensten van FoodChain ID kunnen producenten en merken van voedingsmiddelen de regelgeving naleven en bijdragen aan het behoud van bosgebied en een gezonde planeet. De diensten zijn opgebouwd rond de wettelijke vereisten en steunen op de expertise van FoodChain ID in de voedselketen. Daardoor zijn ze onmiddellijk toepasbaar op grondstoffen en afgeleide producten, zoals vee, cacao, soja, palmolie en koffie. FoodChain ID biedt een uitgebreide dienstverlening rond zorgvuldigheid. Denk onder meer aan documentatie van de toeleveringsketen beoordelen, geolocatiegegevens verzamelen, het risico op ontbossing met behulp van teledetectietechnologie evalueren en behoeften op het gebied van risicobeperking in kaart brengen. Het bedrijf biedt ook een verificatieservice voor claims die worden ingediend tijdens het zorgvuldigheidsproces, beoordelingen van leveranciers met een hoog risico en audits.

Ruud Overbeek, PhD, Senior Vice President for Corporate Development and Strategic Relationships bij FoodChain ID legt uit: “Foodchain ID kan bogen op meer dan 25 jaar ervaring in duurzaamheidsdiensten voor de voedselvoorzieningsketen. Het nieuwe EUDR-pakket is daar een logische uitbreiding van. De diensten sluiten bijvoorbeeld aan bij ons partnerverband met ReSeed om ontbossingsvrije, regeneratieve praktijken samen met boeren te verzilveren en in te zetten. We evalueren onze diensten voortdurend en begrijpen dat we flexibel moeten bijsturen om aan nieuwe wetgeving te voldoen en om de planeet te ontzien.”

Conor Kearney, CEO van FoodChain ID voegt eraan toe: “We streven ernaar om de meest vertrouwde leverancier van technologie op maat, inzichten en expertise in de voedingssector te zijn. We bieden merken en producenten van voedingsmiddelen de nodige diensten en expertise om te voldoen aan EU-verordening 2023/1115. Zo geven we ons doel vorm en dragen we bij aan een transparante voedselketen.”

Ga voor meer informatie over de nieuwe EUDR-diensten van FoodChain ID in het kader van de EU-verordening 2023/1115 naar: EUDR-diensten.


[1] FAO en UNEP. 2020. De toestand van de bossen in de wereld, 2020. Bossen, biodiversiteit en mensen. Rome. https://doi.org/10.4060/ca8642en.

FOODCHAIN ID EN RESEED LANCEREN HUN NIEUWE SOIL CARBON METHODOLOGY DIE LANDBOUWERS VOOR HET BEHOUD VAN ORGANISCHE KOOLSTOF IN DE BODEM EN DE AFVANG VAN UITSTOOT BELOONT

FOODCHAIN ID MAAKT DE VEEVOEDERKETEN VEILIGER MET DE WERELDWIJD ERKENDE CERTIFICERING GMP+ FEED SAFETY ASSURANCE

FOODCHAIN ID LANCEERT SUSTAINABLE PACKAGING SERVICES

RESEED EN FOODCHAIN ID KONDIGEN BAANBREKEND PARTNERSCHAP AAN VOOR EEN TRANSPARANTERE METING VAN DUURZAME PROCESSEN IN DE MONDIALE TOELEVERINGSKETEN VAN VOEDINGSMIDDELEN EN LANDBOUWPRODUCTEN

FOODCHAIN ID LANCEERT ZIJN WERELDWIJDE NORM VOOR DE CERTIFICERING VAN REGENERATIEVE LANDBOUW