RESEED EN FOODCHAIN ID KONDIGEN BAANBREKEND PARTNERSCHAP AAN VOOR EEN TRANSPARANTERE METING VAN DUURZAME PROCESSEN IN DE MONDIALE TOELEVERINGSKETEN VAN VOEDINGSMIDDELEN EN LANDBOUWPRODUCTEN

PITTSBURGH, Pa. en FAIRFIELD, Iowa, 27 november 2023 – FoodChain ID, pionier in wereldwijde duurzaamheidscertificering, en ReSeed, de eerste aanbieder van traceerbare emissierechten gedurende de volledige levenscyclus, slaan de handen in elkaar. Zo willen beide bedrijven duurzame processen in de toeleveringsketen van voedingsmiddelen en landbouwproducten transparanter meten en verifiëren. Deze samenwerking is een nieuwe stap in ons streven naar gezonde planeet. Elk bedrijf brengt zijn unieke knowhow in om het vastleggen van koolstof dankzij regeneratieve landbouwmethoden te stimuleren, te meten en te verifiëren volgens een nieuwe meetnorm voor emissierechten. 

Volgens de Verenigde Naties komt meer dan een derde van de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen van de voedingsindustrie en de landbouw. Toch vertegenwoordigen de verhandelde emissierechten uit de landbouw minder dan 1% van de markt.1 Consumenten zijn zich in toenemende mate bewust van het aandeel van de industrie in de snellere opwarming van de aarde. Voedingsbedrijven spelen hierop in met duurzamere producten en productclaims. Tussen juli 2018 en juni 2023 is het samengesteld jaarlijks groeipercentage (CAGR) van claims over een lagere koolstofuitstoot op de verpakking van nieuwe producten met 33% toegenomen.2 Daarmee zijn deze beweringen over duurzaamheid een van de snelst groeiende productclaimcategorieën in voeding en dranken. Met hun partnerschap willen beide bedrijven een antwoord bieden op de toename van deze claims. Ze bieden een kader om emissierechten transparanter door te lichten en om beter rekenschap af te leggen over de vooruitgang op het gebied van duurzaamheid en CO2-compensatie in de toeleveringsketen van voedingsmiddelen en landbouwproducten.

Bovendien zet het partnerschap voor de verificatie van emissierechten boeren niet alleen aan om meer te investeren in regeneratieve landbouwmethoden, maar is het ook een goede tool om de regelgeving van de Europese Unie voor ontbossingvrije landbouw (EUDR) na te leven. Het programma is combineerbaar met andere audits voor landbouwbedrijven, zoals biologisch (EU, USDA en andere), GLOBALG.A.P., RTRS, RSPO, Bonsucro of ProTerra, en biedt boeren de kans om efficiënter landbouw te bedrijven. Beide partners hebben hun eerste gezamenlijke programma’s gestart met bijna duizend boeren in Brazilië. Zo willen ze de landbouwers stimuleren om ontbossingsvrije, regeneratieve landbouwmethoden toe te passen.

ReSeed zal via zijn AI-gestuurde transparantieplatform met digitaal grootboek gegevens voor meetprotocollen van emissierechten verzamelen en verwerken. Het bedrijf wil deze rechten in geld uitdrukken en boeren er zo toe aanzetten om duurzame landbouw te bedrijven. Met zijn juridische en technische knowhow zal ReSeed de geschatte vastlegging van koolstof volgens internationale normen valideren en technische ondersteuning in het veld bieden om boeren die in aanmerking komen in te delen op basis van duurzaamheidsnormen voor landbouwactiviteiten.

FoodChain ID, met meer dan 25 jaar ervaring in wereldwijde duurzaamheidscertificering, zal de emissierechten als exclusieve partner verifiëren en accrediteren volgens de norm ISO 14065. De onafhankelijke technische experts van FoodChain ID zullen op grond van internationaal erkende duurzaamheidsnormen een jaarlijkse audit van de toegepaste landbouwmethoden uitvoeren. Zo willen de partners het meten van in de bodem vastgelegde koolstof geloofwaardiger maken voor derden.

Dr. Heather Secrist, Senior Vice President, Technical Services Americas bij FoodChain ID, zegt: “Bij FoodChain ID zijn we trots op onze samenwerking met ReSeed. Als exclusieve, onafhankelijke certificeringspartner in deze baanbrekende samenwerking willen we de toeleveringsketen van voedingsmiddelen en landbouwproducten stimuleren om duurzamere methoden toe te passen. Samen met de recente lancering van onze nieuwe, wereldwijde certificeringsnorm voor regeneratieve landbouw, zetten we onze inzet voor een duurzame en gezonde planeet extra kracht bij dankzij dit partnerschap. Tegelijkertijd ondersteunen we boeren in hun levensonderhoud én dragen we bij aan een transparante toeleveringsketen van voedingsmiddelen en landbouwproducten.”

Zak Zaidman, medeoprichter en President of Partnerships van ReSeed, beaamt: “Boeren stimuleren en ondersteunen om koolstof vast te leggen dankzij regeneratieve landbouwmethoden is erg belangrijk in het streven naar een gezonde planeet. Onze samenwerking met FoodChain ID als exclusieve, onafhankelijke certificeringspartner voor emissierechten maakt de wereldwijde toeleveringsketen van agrofoodproducten transparanter en betrouwbaarder. ReSeed wil ook in de toekomst nauw samenwerken met wereldmerken en hun toeleveringsketen. Samen willen we investeren in duurzame en regeneratieve methoden om de toekomst van hun bedrijf én van onze planeet veilig te stellen.” 

Ga voor meer informatie naar nieuwe meetnorm.

  1. Ivy S. So, Barbara K. Haya, Micah Elias. Mei 2023. Voluntary Registry Offsets Database, Berkeley Carbon Trading Project, University of California, Berkeley.
  2. Innova Insights/Nutrition Insights, juli 2018 tot juni 2023.

FOODCHAIN ID LANCEERT ZIJN WERELDWIJDE NORM VOOR DE CERTIFICERING VAN REGENERATIEVE LANDBOUW