Experts in microbiologische tests

De laboratoriumafdeling (analyses en studies) biedt een breed scala aan diensten op het gebied van voedsel- en watermicrobiologie.
Wij bieden ook een studiedienst over houdbaarheidsdata, waarmee u de houdbaarheid van levensmiddelen kunt verlengen en controleren.
De kwaliteit van onze analytische laboratoriumactiviteit wordt internationaal erkend door onze BELAC 135-TEST accreditatie volgens ISO/IEC 17025. Deze norm bestrijkt alle relevante parameters en methoden op het gebied van de voedsel- en watermicrobiologie.
Een van de kenmerken van FoodChain ID is dat wij onze klanten wetenschappelijke ondersteuning bieden die zowel nauwkeurig als praktisch is. Wij geven prioriteit aan permanente ondersteuning door een specifiek en evenwichtig jaarlijks bemonsteringsplan op te stellen dat ad hoc controle via routineanalyses mogelijk maakt.
Quality Partner zorgt ook voor uw te analyseren monsters door optimale transportomstandigheden te garanderen.

Laboratoire de microbiologie : Belac 135-TEST ISO 17025

BELAC

Ervaring, precisie en betrouwbaarheid.

Contacteer ons

Microbiologische “challenge test” (alleen geaccrediteerd voor L. monocytogenes challenge tests overeenkomstig bericht 09-2006 van het FAVV): “challenge tests” maken het mogelijk de groei of de remming van een bepaalde kiem (bv. Listeria monocytogenes) in een levensmiddel na te gaan. Deze tests maken het mogelijk het gebruik van tolerantere microbiologische criteria tegenover het FAVV te rechtvaardigen. Daartoe simuleert Quality Partner de toevallige besmetting van een levensmiddel door een pathogene of bederfveroorzakende kiem, door kunstmatige inoculatie in een bekende concentratie. Vervolgens controleert het laboratorium met bepaalde tussenpozen de groei van de onderzochte kiem(en) in het omgepakte levensmiddel (volgens de productievoorwaarden) en opgeslagen onder gecontroleerde temperatuursomstandigheden.