Accompagnement & conseil

Wettelijke vrijwaringsclausule: Het gebruik van de advies- of opleidingsdiensten van FoodChain ID is op geen enkele wijze gekoppeld aan de toekenning van een certificering en levert in dit opzicht geen enkel voordeel op.

Food Chain ID realiseert coaching op maat bij het invoeren of optimaliseren van uw voedselveiligheids- en kwaliteitsbeheersysteem.

Regelmatige en geplande samenwerking met een of meerdere medewerkers van uw bedrijf. Een begeleiding begint meestal met een diagnose van uw systeem. Zo kunnen uw begeleidingsbehoeften nauwkeurig geëvalueerd worden.

Wij stellen samen een begeleidingsprogramma op dat de duur en de onderwerpen van onze adviesopdracht in detail vastlegt.
Dit programma wordt specifiek uitgewerkt afhankelijk van het referentiesysteem dat u volgt of wilt invoeren: technisch referentiesysteem (BRC, IFS), norm (ISO 22000), sectorgids voor autocontrole, of een specifiek bestek.

Nos Services